MileDOBRA podziękowania

24.03.2023 · 1 min czytania

MileDOBRA podziękowania

Chcielibyśmy przekazać osobom wspierającym nas w IV charytatywnych regat MileDOBRA - Szkół Żeglarskich 2023 podziękowania od fundacji Ocean Marzeń.

W tych charytatywnych regatach wzięło udział 14 jachtów, w których załogach w sumie wzięły udział 170 osób, dokonując 246 wpłat na łączną kwotę 30 848 zł!!!

Środki zgromadzone w czasie wyścigu przeznaczone zostaną na młodzież z domów dziecka z Polski i Ukrainy, które razem będą brały udział w Młodzieżowym Programie Edukacji Żeglarskiej w sezonie 2023.

Dziękujemy naszej załodze za zajęcia III miejsca i zebranie kwoty 3 130 zł.

Żegluj w dobrym towarzystwie!