Kurs na stopień nauczyciel żeglowania

24.03.2023 · 1 min czytania

Stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich i został opracowany z myślą o osobach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca.

Uprawnienia

Nauczyciel Żeglowania PZŻ jest uprawniony do:

  1. praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego patentu włącznie, pod nadzorem KWŻ,
  2. samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,
  3. prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

Warunki dopuszczenia do kształcenia na stopień

  1. ukończony 18. r.ż.,
  2. posiadanie co najmniej średniego wykształcenie,
  3. posiadanie patentu żeglarza jachtowego lub wyższego,
  4. zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
  5. posiadanie umiejętność pływania, potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Otwarcie kursu

17 kwietnia 2023r. godz. 18.00
Przystań Toruń, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1A

Informacje:
Kom. 605 745 335

Żegluj w dobrym towarzystwie!